Bezpečnost potravin

Revize dokumentu o perzistenci přípravků na ochranu rostlin v půdě

Vydáno: 17. 12. 2010
Autor:

Zpráva EFSA (panelu PPR) ze dne 16.12. 2010.

Vodítka pro vyhodnocení laboratorních a polních rozptylových studií přípravků na ochranu rostlin v půdě k získání hodnoty DegT50

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o revizi dokumentu o perzistenci přípravků na ochranu rostlin v půdě (SANCO/9188VI/1997 ze dne 12. července 2000).

Metodiku pro posouzení expozice půdních organismů revidoval Panel pro přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR), a to na základě výsledků polních studií, v nichž byl přípravek na ochranu půdy rozstřikován po jejím povrchu. Stanovisko PPR panelu EFSA poskytuje vodítka k tomu, jak odvodit poločas rozpadu přípravku ve svrchních 30 cm půdy při referenčních teplotních a vlhkostních podmínkách (tj. 20° C a polní vodní kapacitě).

Více informací a vodítka můžete najít na webových stránkách EFSA.

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1936.htm