Bezpečnost potravin

Revidovaná norma Codex Alimentarius pro kojeneckou výživu

Vydáno: 13. 9. 2007
Autor: pospisilova

International Baby Food Action Network protestuje proti nezařazení hygienických směrnic WHO. do normy CA. Je uveden seznam norem CA a přehled hlavních  firem vyrábějících kojeneckou výživu.

 Na červencovém jednání (2007) Komise Codex Alimentarius ( CAC) bylo rozhodnuto o přijetí nové normy pro kojeneckou výživu, a to bez odkazu na směrnice WHO o hygienickém zacházení z r. 2006 (Guidelines for the safe preparation, storage and handling of powdered infant formula), z čehož je velice rozhořčena organizace International Baby Food Action Network (IBFAN = organizace propagující kojení a bojující o snížení kojenecké úmrtnosti především v rozvojových zemích).
Představitelé IBFAN zdůrazňují, že revidovaná norma je zásadně ovlivněna zájmy průmyslu, resp. asociací výrobců potravin pro zvláštní účely – International Special Dietary Foods Industries (ISDI). Problémem náhradní kojenecké výživy bývá často rekontaminace Enterobacter sazakii a Salmonella enteritidis, a průmysl usiluje o to, aby výrobky byly posuzovány a označovány jako „nesterilní“. Přitom však, pokud se použije postup doporučovaný pro přípravu kojenecké výživy WHO (tzn. převařit vodu, zchladit na 70 ºC a rozmíchat prášek), nemůže dojít k inaktivaci případně přítomných tepelně rezistentních bakterií. Statistiky WHO a UNICEF ukazují, že ročně zemře 1,5 mil. dětí, které nejsou kojeny a konzumují náhradní kojeneckou výživu.
Podle představitelů CAC se však v kodexových normách odkazy na jiné směrnice nepoužívají. Rozpory panují v otázce, zda bylo vůbec třeba normu z r. 1981 revidovat, a proč revize trvá již 11 let. Podle CAC bylo nutné provést revizi, protože vývoj výrobků doznal během času velkých změn, a přitom by to podle normy vypadalo, že složení výrobků se nemění.
 
Výběr norem pro kojeneckou a dětskou výživu ze Seznamu norem Codex Alimentarius
Číslo kodexové normy
Obor
Rok vydání
Rok poslední revize
Rok poslední změny
72
Norma pro kojeneckou výživu
1981
 
1997
73
Norma pro kojeneckou výživu v konzervách
1981
 
1989
74
Norma pro výživu na bázi cereálií pro kojence a malé děti
1981
2006
 
156
Norma pro pokračovací kojeneckou výživu
1987
 
1989
8
Norma pro sestavenou doplňkovou výživu pro starší kojence a malé děti
1991
 
 
10
Doporučený seznam solí minerálů a vitaminových složek k použití do potravin pro kojence a malé děti
1979
 
1991;
 
 
 
 
 
 
Přehled nejvýznamnějších výrobců kojenecké výživy
Společnost
Země
Nestlé (40 % trhu)
Švýcarsko
Numico (Nutricia, Cow & Gate, Milupa, Sari husada a několik menších firem)
Nizozemí
Mead Johnson
Abbott Ross
Wyeth
Heinz
Gerber
USA
 
 
 
USA/Švýcarsko
Dumex
Friesland
Dánsko
Hipp
Humana
Německo
Meiji
Snow
Morinaga
Japonsko
Danone
Francie