Bezpečnost potravin

Resort zemědělství je na předsednictví připraven, ukázal Gandalovič novinářům

Vydáno: 2. 12. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 2.12.2008.

Kalendář akcí plánovaných na české předsednictví a jeho priority v agrárním sektoru dnes novinářům představil ministr Petr Gandalovič společně s 1. náměstkem Ivo Hlaváčem. Informační náskok dostali novináři, pokud jde o hlavní témata CZ PRES, jako jsou reforma Společné zemědělské politiky a budoucí podoba přímých plateb, politika kvality zemědělských produktů nebo zjednodušení SZP.
 
Zvolené priority v agrárním sektoru jsou vysoce aktuální,“ zdůraznil ministr Gandalovič. „Ani Health Check nepřinesl očekávané zjednodušení Společné zemědělské politiky a skutečné odstranění nerovností mezi členskými státy, za které jsme bojovali od začátku prověrky zdravotního stavu. Jako předsednická země máme šanci právě v těchto oblastech celoevropskou agendu výrazně posunout a na případné pochybnosti odpovědět profesionálně odvedenou prací.“ Výsledky diskuse členských států k budoucímu financování SZP se odrazí i v nadcházejícím jednání o finanční perspektivě EU na léta 2014-2020.
 
Priority předsednictví se aktualizují a zpřesňují téměř do posledního chvíle; čtyřmi okruhy, ve kterých chce Česko k celoevropské debatě přispět nejvýrazněji, jsou budoucí podoba Společné zemědělské politiky, především přímých plateb, už zmíněná politika kvality a rozvoj venkova s redefinicí tzv. méně příznivých oblastí.
 
Dalším prioritním tématem je zjednodušení budoucího fungování Společné zemědělské politiky. Česko i další státy často kritizují přístup Evropské komise i u nových návrhů, jako byla například reforma trhu s cukrem, s vínem i samotný Health Check, kdy krkolomné politické kompromisy mezi členskými státy nakonec ambici na zjednodušení zatlačily do pozadí,“ podotkl náměstek Hlaváč. Přitom zjednodušení zemědělské legislativy a rušení zastaralé a nepotřebné legislativy si EK vytkla za svůj rámcový cíl už před několika lety.
 
Jen v resortu zemědělství se během následujícího půl roku, kdy kormidlo EU bude v rukou držet Česko, uskuteční téměř dvě desítky akcí. Nejdůležitější a nejprestižnější z nich bude neformální rada plánovaná na přelom května a června příštího roku do Brna. S jednou ze zvolených priorit, s revizí politiky kvality Společenství, je spojena ministerská konference za účasti komisařky, která proběhne 12. a 13. března v Praze. K důležitým akcím patří také např. Zasedání poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
 
Připravenost týmu předsednictví ocenil i francouzský ministr zemědělství Michel Barnier a během návštěvy České republiky koncem října také eurokomisařka Mariann Fischer Boel.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe