Bezpečnost potravin

Regulace v oblasti nanotechnologie

Vydáno: 10. 11. 2007
Autor: pospisilova

Definice nanotechnologie, vývoj v oblasti regulace, situace v potravinářské nanotechnologii.

Komise Kodex Alimentarius (CAC), společný orgán FAO a WHO, se podílí na vývoji mezinárodních pravidel pro zajištění bezpečnosti potravin. Dosud neexistují žádná mezinárodní nařízení týkající se nanotechnologie (NT) a nanoproduktů. Pouze několik vládních institucí v různých zemích (např. USA, Velká Británie, Japonsko, Čína) zavedlo předpisy, které definují a regulují použití NT.
 
5. Certifikace nanoproduktů (první certifikát “Nano Mark”)
 
Ačkoliv existují v některých zemích některé definice a nařízení pro nanotechnologii, dosud neexistuje žádné nařízení pro potraviny. Na základě současných poznatků bude diskuse o prospěchu a riziku z aplikace NT v potravinářském průmyslu probíhat dlouho.
V roce 2007 byly v rámci NNI (National Nanotechnology Initiative, USA) financovány výzkumné projekty ke zjištění potenciálních dopadů NT na společnost (ekonomiku, pracovní síly, etiku a legislativu, zde ). Tato výzkumná úsilí jsou užitečná, aby se vyloučilo negativní vnímání nové technologie, např. problémy, které vyvstaly v souvislosti s GMO.
 
 
Pozn.: Knihovna ÚZPI zajišťuje přístup k elektronické verzi tohoto časopisu.