Bezpečnost potravin

Registrujte se k účasti na Risk Assessment Research Assembly (RARA)

Vydáno: 11. 10. 2017
Autor: KM EFSA

Utrecht (NL), 7. února 2018

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pořádá “Risk Assessment Research Assembly” (RARA). RARA, které se bude konat v Utrechtu dne 7. února 2018, je zamýšleno jako dynamické a interaktivní setkání, s aktivním zapojením účastníků.

S ohledem na to, do které z následujících cílových skupin patříte…

– zástupci výzkumných organizací / vědeckých sítí    a/nebo

– organizace financující výzkum z veřejných zdrojů / vytvářející politiku financování či rozhodující o financování výzkumu z veřejných zdrojů

…můžete na setkání:

– představit formou posteru či krátké prezentace své výzkumné záměry v oblasti bezpečnosti potravin

– poskytnout informace o možnostech financování z veřejných zdrojů

 

Účastníkům RARA nabízí:

– platformu pro diskutování výzkumných záměrů, které se mohou stát základem budoucí spolupráce a příležitost identifikovat partnery pro řešení výzkumných projektů; a

– možnost diskutovat potřebu financování výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin z veřejných zdrojů.

Při registraci budete požádáni o specifikování konkrétního výzkumného záměru, který byste rádi realizovali a jeho přiřazení k jedné z 28 priorit, společně identifikovaných členskými státy a EFSA, ke které nejlépe hodí (celý seznam priorit je součástí registračního formuláře).

Přílohou přikládáme shrnutí nejdůležitějších informací k tomuto setkání.

Více informací naleznete na webu EFSA.

Registrace je možná prostřednictvím on-line registračního formuláře do13. listopadu 2017.

Předejte, prosím, tuto informaci dalším kolegům, členům Vašich vědeckých sítí a výzkumným partnerům. 

Účast na setkání není omezena pouze pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36.

Zdroj: EFSA: Risk Assessment Research Assembly (RARA)