Bezpečnost potravin

Registrace na 2. vědeckou konferenci EFSA otevřena!

Vydáno: 23. 1. 2015
Autor: KM EFSA

Konference "Shaping the Future of Food Safety, Together" se bude konat v Miláně ve dnech 14. - 16. října 2015

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel registraci k účasti na 2. Vědecké konferenci EFSA s podtitulem „Formujme společně budoucnost bezpečnosti potravin“.

Zástupci vědecké a akademické sféry, manažeři rizik a odborníci na komunikaci o riziku jsou vyzváni k registraci k účasti na hlavní odborné akci organizované EFSA u příležitosti Světové výstavy EXPO 2015, jejímž hlavním tématem jsou potraviny.

Registrace je možná on-line, prostřednictvím oficiálního webu konference.

Konference se zaměří na dvě hlavní témata: hodnocení rizik a vědu, inovace a společnost, vč. následujících oblastí:

  • Otevřené hodnocení rizik;
  • Data: spoluvytváření přidané hodnoty;
  • Klíčové výzvy vědeckého poradenství: váha důkazu a hodnocení nejistot;
  • Výzvy v oblasti výživy;
  • Nové přístupy k charakterizaci chemických nebezpečí;
  • Hodnocení rizik mikroorganismů – výzvy a příležitosti;
  • Hybatelé nových témat v oblastech zdraví zvířat a rostlin;
  • Pokrok v oblasti hodnocení rizik pro životní prostředí;
  • Odbornost pro budoucnost.

Výzva k zaslání abstraktu do posterové sekce

Odborníci jsou také vyzváni k zaslání abstraktu do posterové sekce konference. Zejména začínající výzkumníci a vědci jsou vyzváni poslat své příspěvky a prezentovat výsledky své práce, vztahující se k předmětu konference. Akceptované abstrakty budou publikovány ve zvláštním čísle EFSA Journal a související postery budou prezentovány v posterových sekcích konference.

Termín pro zaslání abstraktu je 3. dubna 2015, prostřednictvím webu konference.

Iniciativa „Mladí vědci“

Aby se také mladí vědci mohli konference zúčastnit, nabízí EFSA finanční příspěvek na úhradu cestovních a ubytovacích nákladů pro autory vybraných akceptovaných abstraktů.  Více informací o této nabídce je možné nalézt na webu konference.

Ke sledování novinek prosím využijte oficiální web konference. Můžete také sledovat Twitterový účet EFSA, YouTube kanál EFSA či LinkedIn.

Zdroj: EFSA: EFSA’s 2nd Scientific Conference – Shaping the Future of Food Safety, Together