Bezpečnost potravin

Registrace do tendru EFSA: Sběr dat pro podporu hodnocení endokrinních disruptorů pro necílové obratlovce

Vydáno: 14. 8. 2018
Autor: KM EFSA

Termín pro vyjádření zájmu o účast v tendru: 31. srpna 2018

V průběhu září 2018 vypíše EFSA výběrové řízení na realizaci sběru dat pro podporu hodnocení endokrinních disruptorů pro necílové obratlovce v hodnotě 140 000,- EUR.

Do 31. 8. 2018 mohou všichni potenciální zájemci vyjádřit svůj zájem o účast v tendru registrací na emailovou adresu EFSAprocurement@efsa.europa.eu.

Požadavky na účastníky tendru:

1) Musí mít rozsáhlou a prokazatelnou zkušenost se sběrem, validací a analýzou dat a literární rešerší

2) Musí mít zkušenost v oblasti ekotoxikologie a endokrinní disrupce u obratlovců

3) Musí být schopni poskytnout tým alespoň 3 osob splňující následující požadavky:
a) jeden expert s min. 5 lety zkušeností v oblasti ekotoxikologie and endokrinní disrupce u obratlovců s univerzitním vzděláním v oblasti přírodních věd
b) jeden expert s min. 5 lety zkušeností v oblasti ekotoxikologie obratlovců s univerzitním vzděláním v oblasti přírodních věd
c) jeden expert s min. 2 lety zkušeností v oblasti sběru dat s univerzitním vzděláním v oblasti přírodních věd

4) Tým expertů musí mít výbornou úroveň písemné i ústní znalosti anglického jazyka

Instrukce a později i další informace k tendru naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA