Bezpečnost potravin

Registrace do EFSA Traineeship 2017 otevřena!

Vydáno: 31. 5. 2017
Autor: KM EFSA

Možnost stáže v EFSA pro absolventy vysokých škol/univerzit

Evropský úřad pro bezpečnost potravin otevřel výběrové řízení pro zájemce o stáž ve všech odděleních a odborech úřadu. Stáž je unikátní příležitostí pro absolventy vysokých škol a univerzit získat zkušenosti a rozvinout své dovednosti v oblasti svého odborného zájmu.

Stáže jsou určené absolventům vysokých škol/univerzit, kteří své studium ukončili ne dříve, než před 3 lety. Základní podmínkou úspěšného uchazeče je samozřejmě dobrá znalost anglického jazyka (min. na úrovni B2).

Přihlášky je možné on-line prostřednictvím elektronické aplikace na webu EFSA do 31. července 2017.

Během stáže budou mít účastníci možnost: 

  • získat zkušenosti z práce ve vědeckém úřadu EU, rozvinout nové znalosti a schopnosti v souladu se svými odbornými zájmy a profesionálními cíli,
  • přispět k dosažení cílů oddělení, ve kterém budou pracovat, spoluprací na přípravě dokumentů a vědeckých výstupů, vykonáváním vědecké a administrativní práce, prováděním rešerší a komunikováním výstupů;
  • přispět ke specifickým projektům a aktivitám svými nápady a návrhy inovativních řešení;
  • přispět k plánování a monitorování aktivit oddělení


Celou výzvu s detailními podmínkami naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA Traineeships Call 2017