Bezpečnost potravin

Registr dotazů EFSA: nové pomůcky pro uživatele

Vydáno: 2. 1. 2014
Autor: KM EFSA

Video a leták pomohou správně používat Registr dotazů EFSA

Helpdesk EFSA pro žádosti ke schválení produktu (EFSA Application Helpdesk) byl vytvořen z důvodu narůstajícího objemu práce vztahujícího se k posuzování žádostí o schválení těchto tzv. regulovaných produktů. Úkolem Helpdesku je provádět první administrativní kroky schvalovacího procesu.

Jednou z aktivit Helpdesku je administrace Registru dotazů (EFSA´s Register of Questions for Applications for Regulated Products). Tento registr umoňuje vyhledávání konkrétních žádostí podle klíčových slov a dalších parametrů. Pro všechny zájemce nyní EFSA vytvořil nové video, jehož cílem je vysvětlit, jak správně Registr dotazů používat.

Instruktážní video můžete shlédnout na domácí stránce Helpdesku:
http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk.htm

Současně EFSA vydal leták shrnující základní fakta o Helpdesku. Tento leták je dostupný ve čtyřech jazykových verzích (EN,  DE, FR, IT) na http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/factsheetapdesk.htm

Zdroj: EFSA: EFSA explains its information service for regulated products: The Applications Helpdesk.