Bezpečnost potravin

Referenční laboratoře Společenství pro rezidua veterinárních léčiv

Vydáno: 8. 12. 2007
Autor: pospisilova

Přehled referenčních laboratoří aktualizovaný k 6. 12. 2007.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele uveřejnilo na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam (k 6. 12. 2007) referenčních laboratoří ve Společenství (CRL) pro stanovení reziduí veterinárních léčiv (viz příloha).
Činnost CRL probíhá podle pracovního programu, který je stanoven pro příslušný rok. Pracovní program roku 2007.