Bezpečnost potravin

Referenční laboratoře EU

Vydáno: 15. 3. 2011
Autor:

V rámci JRC funguje šest EU-RL pro různé problematiky související s bezpečností potravin a krmiv.

V rámci Společného výzkumného střediska EU (JRC) funguje šest referenčních laboratoří EU (EURL) zaměřených na bezpečnost potravin a krmiv, které podporují práci národních referenčních laboratoří (NRL) v příslušných oblastech. Záměrem EURL je garantovat jednotný postup při detekci a kvantifikaci potenciálně nebezpečných reziduí a kontaminantů v potravinách a krmivech a při autorizaci nových aditiv a plodin pro výrobu krmiv a potravin.

EURL se nacházejí ve dvou institutech JRC:

Institutu pro referenční materiály a měření (IRMM: Geel, Belgie)
Institutu pro zdraví a ochranu spotřebitele (IHCP: Ispra, Itálie)

Hlavní aktivity EURL pro krmiva a potraviny:

– Poskytování informací o analytických metodách, včetně referenčních metodách NRL.
– Organizování srovnávacích testů mezi NRL.
– Pořádání školení pro pracovníky NRL a experty z rozvojových zemí.
– Poskytování vědecké a technické pomoci Evropské komisi zvláště v případech, kdy členské státy popírají výsledky analýz.

Přehled EURL:

EURL pro GM potraviny a krmiva
EURL pro aditiva do krmiv
EURL pro materiály ve styku s potravinami
EURL pro těžké kovy v krmivech a potravinách
EURL pro mykotoxiny
EURL pro polycyklické aromatické uhlovodíky

Na internetových stránkách každé z EURL jsou uvedeny aktivity příslušné RL.

Zdroj: JRC