Bezpečnost potravin

Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie

Vydáno: 26. 8. 2009
Autor:

Byla zřízena na Ostravské univerzitě. Funguje od 1.6.2009.

Od 1. června 2009 začala na Katedře vyšetřovacích metod Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity svou činnost Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie. Uvedená laboratoř se zaměřuje na identifikaci již izolovaných anaerobních patogenních bakterií a stanovování jejich citlivosti na antibiotika, tak na izolaci a identifikaci těchto bakterií přímo ze vzorků humánních i veterinárních klinických materiálů a ze vzorků poživatin, krmiv a jiných biologických materiálů.
Bližší informace týkající se činnosti RL pro anaerobní bakterie je možné získat na internetové adrese: http://fzs.osu.cz/kvm/
 
Zdroj: Zprávy epidemiologie a mikrobiologie 18, 2009, č. 6, s. 211