Bezpečnost potravin

Referenční laboratoř EU pro zdraví včel

Vydáno: 10. 2. 2011
Autor:

Dne 2.2.2011 byla designována nařízením Komise (EU) č. 87/2011. Přehled referenčních laboratoří EU pro zdraví zvířat.

Dne 2. února2011 Komise (EU) určila svým nařízením 87/2011 referenční laboratoř EU pro zdraví včel, a to na pětileté období, které začíná dne 1.4.2011. Uvedenou referenční laboratoří se stala laboratoř Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) v Sophia-Antipolis (Francie). Nařízením 87/2011 se stanovují také další povinnosti a úkoly této laboratoře.

Více informací o včelařství, produkci medu a divokých včelách.

Zdroj: Evropská komise

Přehled referenčních laboratoří EU v oblasti zdraví zvířat a živých zvířat

Aktivity Evropské komise zaměřené na zdravotní stav včel
Úhyn včel v Evropě
Včelařství a produkce medu v EU
BEE DOC: výzkumný projekt EU
COLOSS: prevence ztrát kolonií včely medonosné