Bezpečnost potravin

Referenční hodnoty pro výživové faktory: sacharidy, vláknina, tuk

Vydáno: 18. 8. 2009
Autor:

EFSA uveřejnil doporučený příjem sacharidů, vlákniny a tuku a zahájil diskusi k tomuto návrhu. Do 15.10.2009 lze podávat připomínky.

Vědecké doporučení týkající se příjmu výživových faktorů představuje důležitý základ pro zásah EU v oblasti výživy. Vědecký výbor pro potraviny (SCF; předchůdce EFSA) uveřejnil v roce 1993 zprávu o doporučeném příjmu nutričních faktorů a energie pro Evropské společenství. Evropská komise požádala EFSA, aby nově posoudil a aktualizoval tato doporučení ve světle nových vědeckých důkazů a dále, aby se vzala do úvahy nejnovější národní doporučení.
EFSA zahájil dne 5.8.2009 připomínkové řízení k referenčním hodnotám pro výživové faktory (Dietary Reference Values, DRVs) a sice pro sacharidy, vlákninu stravy a tuk. Připomínky lze zasílat do EFSA do 15.10.2009.
 
Pokud jde o doporučovaný denní příjem, panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) došel k tomuto závěru:
 
– Příjem sacharidů by měl být v rozsahu 45–60 % celkového příjmu energie.
– Pro nedostatek údajů nelze vydat žádná doporučení pro cukry (ani celkové ani přidané).
– Pro normální fungování střev u dospělých je odpovídající denní příjem vlákniny stravy 25 g.
– Stále neexistuje jednoznačný důkaz o úloze glykemického indexu a glykemické zátěže při regulaci tělesné hmotnosti a prevenci nemocí souvisejících se stravou.
– Příjem tuků by se měl pohybovat mezi 20–35 % celkového příjmu energie, přičemž pro kojence se doporučují jiné hodnoty. U nutričně odpovídající stravy by měl být příjem nasycených a trans-mastných kyselin co možná nejnižší. Panel poskytl rovněž doporučení pokud jde o DRVs týkající se mono- a polynenasycených mastných kyselin a cholesterolu.
 
 
Zdroj: EFSA