Bezpečnost potravin

Redukuje fermentace kontaminaci mykotoxiny?

Vydáno: 12. 6. 2008
Autor:

Pokusy v Německu bylo zjištěno, že během kvasného procesu kejdy a mykotoxiny kontaminovaného kosubstrátu tritikale se odbourává deoxynivalenol; "osud" dalších mykotoxinů není znám.

Zůstávají mykotoxiny z kontaminovaných obilovin při výrobě bioplynu v digestátu nebo se odbourávají? Na tento problém byl zaměřen pokus Saského zemského zemědělského ústavu, který probíhal v jednom z větších zřízení na výrobu bioplynu. Jako kosubstrát bylo použito tritikale, které vykazovalo přirozený obsah deoxynivalenolu (DON) 3200 µg . kg–1. Obsah mykotoxinů se tak pohyboval vysoko nad mezní hodnotou, po jejímž překročení není povoleno používat obiloviny k výrobě potravin a krmiv. Objem fermentoru byl 23 l a doplňování substrátu probíhalo jednou denně.
Obsah DON v digestátu byl změřen po 170 dnech a činil 1,6 µg . kg–1. Tato hodnota byla podstatně nižší, než vědci očekávali. DON byl během kvasného procesu kejdy a kosubstrátu tritikale odbourán. Dosud však není známo, jak se při fermentaci chovají další mykotoxiny jako např. zearalenon (ZEA) – zda se rovněž odbourávají nebo „přežívají“ ve vyšší koncentraci než DON.
Pokusy Saského zemského ústavu s tritikale se stejným obsahem DON jako při výrobě bioplynu ukázaly, že při produkci bioetanolu se DON neodbourává, ale zůstává v řídkých výpalcích a dokonce se může dostávat zpět do kvasného procesu. Ve výpalcích byla hodnota mykotoxinů tři- až desetkrát vyšší než u výchozí obiloviny.