Bezpečnost potravin

Redukce spotřeby pesticidů se nepodařilo dosáhnout

Vydáno: 19. 1. 2009
Autor:

Dánský redukční program probíhající od roku 1987 s cílem omezit množství a počet aplikací přípravků na ochranu rostlin o polovinu nebyl úspěšný.

Dánský redukční program spotřeby pesticidů probíhající od roku 1987 se minul cílem. Záměrem bylo omezit množství a počet aplikací přípravků na ochranu rostlin o polovinu. Místo indexu ošetření 1,7 vytyčeného pro rok 2008 činila tato hodnota ve skutečnosti 2,4. Od roku 2000 četnost ošetření kontinuálně stoupala.