Bezpečnost potravin

Recyklované materiály ve styku s potravinami

Vydáno: 8. 12. 2009
Autor:

Objasnění článku 13, 14 a 16 nařízení (ES) č. 282/2008.

Evropská komise uveřejnila vysvětlující poznámku (viz příloha) k přechodným opatřením týkajícím se autorizace procesů recyklace podle nařízení (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami. V poznámce se objasňují následující články:
 
Článek 13: Přechodná opatření pro povolování procesů recyklace
Článek 14: Přechodná opatření pro obchodování s recyklovanými plasty a jejich používání
Článek 16: Vstup v platnost
 
GŘ pro zdraví a spotřebitele poskytlo k problematice recyklace plastů následující vysvětlení:
 
* Žádosti týkající se “existujících” procesů musí být podány do 31.12.2009 a národní kontaktní místa je do tohoto data musí obdržet. Přehled národních kontaktních míst v EU.
Kontaktním místem v ČR je Státní zdravotní ústav (Ing. Jitka Sosnovcová) a Ministerstvo zdravotnictví (Ing. Eva Přibylová).
 
* Žádosti týkající se “nových” procesů lze podávat kdykoliv (před i po 31.12.2009).
 
* Národní předpisy pro recyklované materiály a předměty budou platit do doby, než budou přijata rozhodnutí Komise o procesech recyklace.