Bezpečnost potravin

Recyklované materiály určené pro styk s potravinami v EU

Vydáno: 11. 3. 2010
Autor:

Registr platných žádostí o povolení recyklačních procesů.

Evropská komise uveřejnila 6. aktualizaci (z 9.3.2010) Registru platných žádostí o schválení recyklačních procesů pro výrobu materiálů a předmětů z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami podaných k EFSA podle článku 13 nařízení (ES) č. 282/2008.
Evropská komise rovněž vydala vysvětlení k přechodným opatřením týkajícím se autorizace recyklačních procesů podle nařízení (ES) č. 282/2008 (objasnění použití článku 13, 14 a 16 uvedeného nařízení).