Bezpečnost potravin

RASFF: výroční zpráva za rok 2006

Vydáno: 11. 7. 2007
Autor: pospisilova

Je k  dispozici zpráva za rok 2006 o fungování systému rychlého varovaní pro potraviny a krmiva.

Dne 28. června 2007 byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2006 o fungování systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
Asi 45 % notifikací v rámci systému RASFF se týkalo výrobků ze třetích zemí, které byly na základě identifikovaného rizika pozastaveny na hranicích kontrolními orgány v EU.
Počet notifikací se v roce 2006 snížil oproti roku 2005 asi o 5 %. Je to poprvé od zavedení RASFF, co se počet notifikací snížil. Vysvětluje se to tím, že byla zavedena účinná opatření vůči nelegálním barvivům a aplikovala se nové evropská kritéria pro určité patogenní mikroorganismy, která nahradila různá národní kritéria, která se do té doby používala.
V roce 2006 bylo podáno prostřednictvím RASFF celkem 6 840 notifikací, v roce 2005 to bylo 7 170 notifikací. Podle výrobkových kategorií bylo nejvíce notifikací u rybích výrobků (21 %), následovalo maso a masné výrobky (13 %), cereálie a pekařské výrobky (12 %).
Výroční zpráva Evropské komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele je k dispozici v příloze.
 
Příloha: RASFF: Annual Report 2006 (pdf, 2,95 MB, 72 stran)