Bezpečnost potravin

RASFF – přehled r. 2005

Vydáno: 15. 4. 2007
Autor: pospisilova

Výroční zpráva RASFF uvádí statistiky, přehledy a podrobnosti o typech závad a o skupinách výrobků, které byly do systému rychlého varování nahlášeny.

Na internetových stránkách EU je k dispozici plné znění výroční zprávy RASFF, která na 40 stranách poskytuje podrobné informace a statistiky o hlášeních za rok 2005. (Zpráva za rok 2006 nebyla dosud zveřejněna).
Z celkového počtu 956 notifikací se 196 (20 %) týkalo ryb a mořských živočichů, 171 ( 18 %) masa a masných produktů, 109 (11 %) bylin a koření, 74 (8 %) ovoce a zeleniny a 58 (6 %) materiálů ve styku s potravinami.
Patogenní mikroorganismy byly příčinou notifikací v 581 případech, nejčastěji u živočišných produktů, ostatní mikroorganismy v 113 případech.
Kvůli nevyhovujícímu složení bylo do systému nahlášeno 342 výrobků, kvůli nedostatečným dokladům o kontrole 23 výrobků. Nevyhovující aditiva byla hlášena v 230 případech, cizí předměty v 76 případech, rezidua pesticidů v 72 případech, rezidua veterinárních přípravků v 167 případech, neoznačené nebo neoprávněné ozáření v 32 případech.