Bezpečnost potravin

Ramularia nyní také na kukuřici

Vydáno: 15. 1. 2009
Autor:

V loňském roce byly typické symptomy v podobě skvrn a teček poprvé nalezeny také na listech kukuřice v Horním Rakousku.

Houba Ramularia collo-cygni je známa jako patogen ječmene. V loňském roce byly typické symptomy v podobě skvrn a teček poprvé nalezeny také na listech kukuřice. Podle Dr. Herberta Husse z výzkumného ústavu v Gumpensteinu bylo postiženo pouze několik porostů kukuřice v Horním Rakousku.
Skvrny na listech se vyskytovaly na napadených plochách od poloviny září a rozšířily se rychle a ve velkém počtu po celé ploše listu. Vzhledem k pozdnímu napadení však nedošlo k významnějším ztrátám na výnosech. Pokud by však infikovaná kukuřice rostla v bezprostřední blízkosti ozimého ječmene, mohl by se tím v této obilovině probudit infekční potenciál.
Charakteristickými symptomy na listech kukuřice jsou kulaté až oválné skvrny o průměru 2 až 3 mm. Kromě toho se často objevují také drobounké tečky. Typické je ostré ohraničení skvrn listovou žilnatinou. Později okraje skvrn žloutnou a hnědnou a ve středu se vytváří bílé chomáčky mycelia s konidiofory.