Bezpečnost potravin

Rakousko zavádí limit pro trans-tuky

Vydáno: 30. 9. 2009
Autor:

Rakouský spolkový ministr zdravotnictví podepsal nařízení stanovující limit 2 g /100 g tuku pro trans-tuky v potravinách.

V Rakouské sbírce zákonů bylo 20. 8. 2009 zveřejněno nařízení („Trans-Fett-Verordnung“) stanovující limit 2 g trans-mastných kyselin ve 100 g tukového podílu v tucích, olejích a potravinách obsahujících tuky a oleje. Tento limit se nevztahuje na potraviny, v nichž je podíl tuku nižší než 20 %. V tom případě nesmí být obsah trans-MK v tukovém podílu vyšší než 4 %. Nařízení se nevztahuje na trans-MK živočišného původu.
Trans-MK, tzn. MK s nejméně jednou dvojnou vazbou v konfiguraci trans, vznikají v žaludcích přežvýkavců z nenasycených MK působením bakterií, dále při průmyslovém ztužování a desodoraci nenasycených rostlinných olejů a při působení vysokých teplot na oleje při pečení a smažení. Za prokázané se považuje, že zvýšený příjem (nad 2 % z celkového příjmu energie) má souvislost se srdečně-cévními onemocněními. Podle směrnice Německé společnosti pro výživu (DGE) zvyšují trans-MK riziko dislipoproteinémie, tzn zvýšený LDL- a snížený HDL-cholesterol.
Národní a mezinárodní společnosti doporučují příjem trans-MK nižší než 1 % energetického obsahu. Podle WHO dosahují zvýšeného příjmu konzumenti velkého množství pečiva (především koblih) a pokrmů z „fast food“. Z rakouské zprávy o výživě v r. 2008 vyplývá, že při vysokém obsahu trans-MK v potravinách by se dosahovalo průměrného denní ho příjmu 2,6 g/den, což překračuje směrnou hodnotu. Obzvlášť velcí konzumenti trans-MK se dostávají průměrně na hodnotu 11,5 g trans-MK denně s v extrémních případech až na 56 g denně, tj. 6 % z celkové energie.
 
Ernährung, 33, 2009, č. 9, s. 374-375
Předcházející informace: