Bezpečnost potravin

Rakousko stanovuje omezení pro trans tuky

Vydáno: 31. 3. 2009
Autor:

Rakousko ohlásilo Komisi úmysl stanovit limit pro obsah trans-mastných kyselin v potravinách limit 2 g/100 g platný s výjimkou potravin s méně než 20 % tuku vyrobených z určitých surovin. Opatření se nemá vztahovat na přirozeně se vyskytující trans-mastné kyseliny. 

Federální ministerstvo zdravotnictví Rakouska zaslalo Komisi notifikaci ohledně úmyslu zakázat ve zpracovaných potravinách trans mastné kyseliny přesahující limit 2 g/100 g. Komise a členské státy mají rozhodnout do 19. května 2009. Je to po Dánsku druhá evropská země, která se rozhodla pro takový zásah. Opatření se nemá vztahovat na přirozeně se vyskytující trans-mastné kyseliny. U potravin s celkovým obsahem tuku pod 20 % vyrobených z určitých surovin má platit výjimečný limit 4 g/100 g.
V Evropských institucích je otázka zákazu trans tuků dlouhodobě diskutována. V poslední době však převažuje názor, že nedávná opatření provedená výrobci a obchodníky s cílem snížení obsahu trans-mastných kyselin v potravinách byla tak účinná a rozsáhlá, že už není nutný legislativní krok.

EU Food Law, 2009, č. 384, s. 9-10