Bezpečnost potravin

Rakouská směrnice pro deklaraci “bez genetické modifikace“

Vydáno: 10. 7. 2008
Autor:

V Rakousku byla zavedena certifikační opatření pro případy, kdy výrobce na  výrobku zdůrazňuje, že výrobek nepochází z GM-produkce.

Komise pro rakouský potravinový kodex vypracovala směrnici použitelnou v případě, že je na výrobku naznačeno či uvedeno, že byl vyprodukován/vyroben bez použití genetické modifikace (Erlass BMGFJ-75210/0014-IV/B/7/2007 z 6. 12. 2007). Touto novou směrnicí se nahrazuje dřívější směrnice z r. 1998 (GZ 32.048/5-VI/B/1b/98).
Směrnice vychází z rakouského zákona o genetických modifikacích – BGBl 510/1994, rakouského nařízení o označování GM – BGBl 5/2006,
rakouského nařízení o GM-osivu – BGBl 478/2001, a dále z nařízení 1829/2003 a 1830/2003/ES, které musí být splněny.
Zpracovatel si navíc musí od dodavatele vyžádat potvrzení, že surovina, přísada, krmivo či přípravek nejsou geneticky modifikované, s výjimkou případů, kdy pro danou komoditu není zatím použití GM známo (např. minerální látky, minerální hnojivo, syntetické látky na ochranu rostlin či zvířat). Výjimečně mohou být Kodexovou komisí povoleny přísady, které prokazatelně nejsou k dispozici „bez GM“.
Výrobci musí své výrobky, které chtějí označit „bez GM“, nechat certifikovat u akreditované organizace. Přitom se provádí kontrola na všech stupních výroby. Kontroly se provádějí na základě analýzy rizika.
Náhodný nebo technicky neodstranitelný výskyt GMO se neposuzuje.
Další novinky Rakouského potravinového kodexu najdete zde.
Naposledy byla aktualizována kapitola B5: Džemy a ostatní výrobky z ovoce.