Bezpečnost potravin

Rakouská směrnice k ochraně potravin při zacházení s nimi

Vydáno: 9. 4. 2010
Autor:

Z nařízení 852/2004/ES vychází směrnice vydaná Rakouským spolkovým ministerstvem zdravotnictví zdůrazňující povinnosti personálu týkající se jejich vlastního zdravotního stavu.

Rakouské spolkové ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě stanoviska Stálého hygienického výboru směrnici  se zdravotními/hygienickými požadavky pro osoby manipulující s potravinami. Tato směrnice je doporučením pro praxi, které vychází z hygienického nařízení 852/2004/ES, Příloha II, Kap. VIII. Cílem směrnice je, aby s potravinami nemanipulovaly osoby trpící chorobami vyvolanými potravinami, osoby s infikovanými ranami či s kožním onemocněním,  bacilonosiči apod. Je zdůrazněna povinnost proškolení personálu a povinnosti jednotlivých osob s určitým zdravotním postižením. V příloze je uveden formulář-prohlášení o „zdravotní bezúhonnosti“.


Ernährung, 34, 2010. č. 2, s. 78-83
Objednávka kopie článku