Bezpečnost potravin

Radioaktivita v potravinách

Vydáno: 24. 3. 2011
Autor:

Odpovědi FSA na nejčastější otázky.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) vypracoval odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se radioaktivity v potravinách. Níže jsou uvedeny odpovědi na některé z těchto otázek.

Vyskytuje se radioaktivita přirozeně v potravinách?

Ano. Existují některé obecné zdroje přirozené radioaktivity v potravinách. Je to např. radioaktivní izotop draslíku 40K. Tvoří 0,012 % hmotn. veškerého přírodního draslíku a vyskytuje se v téměř ve všech biologických materiálech.
Přirozená radioaktivita se přenáší také do plodin z hornin a minerálů přítomných v půdě. Pitná voda získává radioaktivitu ze země a ryby a korýši akumulují radioaktivitu z vody nebo mořského dna.
Umělá radioaktivita se dostává do potravin ze životního prostředí, do kterého se dostala z civilních nebo vojenských nukleárních operací. Tato radioaktivita postupuje potravinovým řetězcem stejně jako přirozená radioaktivita.

Jak se radioaktivita v potravinách monitoruje?

Hlavní producenti radioaktivního odpadu musí monitorovat životní prostředí kolem svého stanoviště. Stát provádí sekundární kontroly. Kromě toho se důkladně sledují hladiny radioaktivity v mléce, protože to je vysoce účinný způsob měření radioaktivity kolem nukleárních stanovišť. Většina těchto lokalit má v blízkosti pasoucí se krávy. Radioaktivní prvky, které zkonzumují, obvykle přejdou do jejich mléka.
To stejné platí pro ryby a korýše. Po vylovení se monitorují.
Rutinní monitoring potravin se také provádí v místech vstupu potravin do Velké Británie.

Co nám radioaktivita způsobuje?

Radioaktivita poškozuje naši DNA, komplexní molekulu vyskytující se ve všech buňkách, která reguluje fungování a růst buněk. Změny způsobené nízkou radiační dávkou lze napravit, ale u vyšších dávek mohou tyto změny vést k vývoji rakoviny. Velké dávky záření usmrcují buňky. Při radioterapii se využívá záření k cílenému usmrcení nádorových buněk, přičemž se minimalizuje poškození normální tkáně.

Zdroj: FSA

Situace po Černobylu: zprávy z monitoringu 2008 ve V. Británii
Monitoring radioaktivní kontaminace potravin
Radiační monitorovací síť v ČR (RMS)
Informace o funkci a organizaci RMS
Radionuklidy v pitné vodě a poživatinách v ČR (2010)