Bezpečnost potravin

Radikální redukce účinných látek by byla dramatická

Vydáno: 20. 1. 2009
Autor:

Katastrofální důsledky návrhů k novele zákona EU o ochraně rostlin pro pěstování cukrovky a brambor.

Návrhy k novele zákona EU o ochraně rostlin by měly katastrofální důsledky. Při pěstování cukrovky by byly ohroženy všechny insekticidy (také přípravky k ošetření osiva). Kromě toho návrhy ohrožují důležité herbicidy do cukrovky jako Pyramin, Rebell, Lontrel nebo Debut. Z fungicidů by byl k dispozici pouze Amistar.
Také pěstitelé brambor by byli nuceni počítat s drastickými omezeními:
  • Z herbicidů mají namále přípravky obsahující účinnou látku metribuzin (Sencor, Artist, Lexone, Mistral) a také Basta. Při pěstování konzumních brambor by jako preemergentní herbicid zůstal pouze Centium, protože Boxer a Tacco nevykazují dostatečný účinek vůči širokolistým plevelům. Bandur by byl po pětileté lhůtě odstraněn (substituce). U sadbových brambor by často zůstala jen mechanická likvidace plevelů. Důsledek: Stoupající náklady, přibývání problematických plevelů a ztížená sklizeň spojená se ztrátami na kvalitě a výnosech.
  • U fungicidů by měly být odstraněny účinné látky mancozeb, maneb a metiram. Tím by bylo postiženo 19 přípravků proti plísni bramborové. Bez omezení by mohly být používány pouze přípravky Epok, Infinito, Ranman, Revus a Shirlan. Přípravky Bravo a Tanos by po pěti letech zmizely. Management rezistence by byl po tak výrazné redukci znemožněn. Další důsledky: Vyšší stupeň infekce hlíz, větší problémy při skladování, nebezpečí totálních ztrát a dlouhodobé ztráty na výnosech okolo 30 %. K tomu by přistoupily ještě ztráty na kvalitě.
  • Z insekticidů by pozbyly registrace přípravky na bázi pyrethroidů (např. Karate Zeon, Bulldock, Decis, Sumicidin, Talstar, Trafo WG) a Pirimor. V ohrožení by se ocitla také skupina neonikotinoidů (Actara, Biscaya, Dantop). V nejhorším případě by byl povolen pouze Alverde proti mandelince bramborové. Jako důsledek by vedle virových infekcí prudce stoupla také rezistence mandelinky bramborové. 
O tom, zda se tento hororový scénář stane skutečností, by měli rozhodnout europoslanci pravděpodobně ještě v lednu 2009.