Bezpečnost potravin

QuantumTM : aditivum do živočišných krmiv

Vydáno: 24. 5. 2010
Autor: berankova1

Stanovisko EFSA ke změně podmínek  schváleného aditiva QuantumTM  do krmiv pro nosnice.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-FEEDAP) posuzoval změnu podmínek u již schváleného aditiva QuantumTM (6-fytáza) do živočišných krmiv určených pro nosnice.
QuantumTM je enzymový preparát obsahující 6-fytázu, produkovanou fermentací geneticky modifikovaného druhu kvasinek Pichia pastoris. EFSA již dříve zhodnotil účinnost a bezpečnost tohoto produktu pro výkrm kuřat, nosnic, výkrm krůt, kachen a odstavených selat; zároveň EFSA posoudil bezpečnost produktu pro konzumenty, uživatele a životní prostředí, a i bezpečnost účinků této genetické modifikace (EFSA, 2008).
Žádost o schválení změny podmínek autorizovaného aditiva QuantumTM při použití pro nosnice, snížením minimální doporučené dávky z 2000 FTU/kg na 250 FTU/kg, podala společnost AB Enzymes (Německo).

EFSA-FEEDAP došel k závěru, že enzymový preparát QuantumTM  je účinný pro nosnice v minimální dávce 250 FTU/kg.

Příloha:  Scientific Opinion on the modification of the terms of authorisation of Quantum™ (6-phytase) as a feed additive for laying hens

Zdroj:  EFSA