Bezpečnost potravin

Q-PorkChains: výzkumný projekt EU

Vydáno: 6. 1. 2010
Autor:

Zvyšování kvality vepřového masa a vepřových produktů pro spotřebitele.

Q-PorkChains je výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V v EU. Cílem projektu je vyvinout vysoce kvalitní vepřové výrobky v udržitelných produkčních systémech s malým dopadem na životní prostředí. Do pětiletého projektu (2007–2011) je zapojeno 51 partnerů. Více informací o projektu je na www.q-porkchains.org a www.q-porkchains-industry.org.
 
Jednou z aktivit projektu Q-PorkChains je vzdělávání a školení, čímž se zajišťuje transfer výsledků výzkumu vysokým školám a průmyslu. Více informací je na www.porktraining.org. Průběžné informace o projektu se zveřejňují ve zpravodaji. Lze si objednat jeho pravidelné zasílání.
 
V rámci projektu se uskutečnil v Bonnu (SRN) ve dnech 17.–20.11.2009 “1. mezinárodní týden masa”. Akci organizoval FoodNetCenter při univerzitě v Bonnu a GIQS.
 
Zdroj: PathogenCombat (viz 1. prezentace “ Welcome to the EU Projects Workshop, Introduction”)