Bezpečnost potravin

Q magazín

Vydáno: 21. 8. 2007
Autor: pospisilova

Q magazín je internetový spotřebitelský časopis provozovaný občanským sdružením Spotřebitel.cz , založeným v roce 1998 pod názvem Spotřebitelský poradenský a informační servis.

Časopis Q magazín je spotřebitelské internetové médium provozované neziskovou organizací Spotřebitel.cz . Stěžejní náplní naší práce je testování výrobků, potravin a služeb. Využíváme k tomu zejména laboratorních a senzorických zkoušek v renomovaných akreditovaných ústavech a spotřebitelských průzkumů mezi návštěvníky našich webových stránek www.qmagazin.cz a členy databáze vlastních registrovaných respondentů (cca 1 500). Údaje o spokojenosti zákazníků s kvalitou výrobků a služeb, přehled o finančních možnostech, nakupovacích a uživatelských zvyklostech a způsobu výběru zboží získáváme souběžně také prostřednictvím profesionální agentury Netvork Media Servis (NMS), která má spolehlivou síť tazatelů pokrývající celé území České republiky a Slovenska. Výběr hodnocených komodit probíhá ve spolupráci s řadou odborníků v příslušných oborech a odvětvích, jejichž stanoviska a názory jsou také nedílnou součástí výsledných materiálů publikovaných na www.qmagazin.cz.

I když za podstatné hledisko považujeme názor spotřebitele a výsledky laboratorních zkoušek a testů, při závěrečném vyhodnocení testů jsou v rámci objektivity členy komise, která podle získaných výsledků rozhodne o konečném pořadí, i zmínění znalci. Vítězům vyhlašovaným při různých slavnostních příležitostech náleží Cena Spotřebitele a certifikát, který jejího držitele (výrobce oceněného produktu) opravňuje k využití získaného ocenění ve svých marketinkových aktivitách. Výrobci nebo prodejci produktů, které získaly 2. a 3. místo, převezmou Čestné uznání se stejnými právy.

Projekt, jehož součástí je testování Q magazínu, je podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Souběžně připravujeme i druhou linii testování, do něhož budou moci výrobci a podnikatelé své produkty a služby sami přihlašovat.

Velkou pozornost věnuje také ekologii, zdravé výživě a výchově spotřebitelů v těchto oblastech. Nezisková organizace Spotřebitel.cz  pomáhá také hledat cesty mimosoudního urovnání spotřebitelských sporů, případně zprostředkovat právní zastoupení u soudu.

Cílovou skupinou sdružení jsou i podnikatelé, jimž formou publikací (Jak předcházet konfliktům a urovnávat spory), právního poradenství, školení a seminářů nabízí rozšíření obzoru v oblasti spotřebitelských práv a povinností obchodníků a poskytovatelů služeb.

Stejně jako ostatní podobné organizace v České republice se Spotřebitel.cz podílí na procesu zlepšování obchodních vztahů vůči spotřebitelům, změny společenského povědomí i legislativních norem a podněcuje firmy k přijetí dobrovolných závazků nad rámec zákonných povinností vůči spotřebitelům. Spotřebitel.cz je autorem Registru etických dodavatelů (www.etika.spotrebitel.cz), v rámci sdružení funguje také osobní, telefonická, on-line a skype Poradna pro spotřebitele (poradna@spotrebitel.cz), tel.: 224 811 111 

Součástí činnosti Spotřebitel.cz je také spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi chránícími práva a zájmy spotřebitelů a s weby stejného zaměření.

 

Kontakt:

Redakce Q magazínu: Sokolovská 95, 180 00 Praha 8

PR managerka a vedoucí poradenství Ing. Lucie Luňáčková

(lucie.lunackova@spotrebitel.cz)

Šéfredaktorka Q magazínu PhDr. Alena Müllerová

(alena.mullerova@qmagazin.cz)