Bezpečnost potravin

Publikace o potravinové legislativě EU

Vydáno: 11. 11. 2007
Autor: pospisilova

Přehled o institucích EU a procedurách při vytváření a využívání legislativy EU je k dispozici v příručce německého Behr´s Verlag.

Publikace vydaná německým nakladatelstvím Behr´s Verlag, Hamburg, je přehledem o institucích EU a procedurách při vytváření a využívání potravinové legislativy. Publikace (v německém jazyce) je k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně/ÚZPI Praha
pod označením E 50 873.
 
Z obsahu:
Evropská unie/Evropská společenství
Rada ministrů
Komise
Evropský parlament
Evropský soudní dvůr
Právo ES (primární/sekundární)
Postup vytváření předpisů
Vliv práva ES na národní legislativu
 
Die Europäische Union und das Lebensmittelrecht, Behr´s Verlag, Hamburg, 1. vyd., 2007, 106 s.