Bezpečnost potravin

První symposium EUCARPIA

Vydáno: 2. 2. 2007
Autor: pospisilova

Evropské asociace pro výzkum v oblasti šlechtění rostlin. Uskuteční se v listopadu 2007 v Nizozemí.

EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) – Evropská asociace pro výzkum v oblasti šlechtění rostlin organizuje ve spolupráci s ISOFAR  první symposium zaměřené na šlechtění rostlin pro ekologické a udržitelné zemědělství, zemědělství s nízkými vstupy. Uvedené symposium, které se uskuteční ve dnech 9.–11. listopadu 2007 ve městě Wageningen (Nizozemí), se bude zabývat interakcemi genotyp–životní prostředí. 
Jedním z hlavních omezení u ekologického způsobu hospodaření je, že farmáři mají stále k dispozici převážně odrůdy plodin určené pro konvenční systémy hospodaření s vysokými vstupy umělých, minerálních hnojiv a chemických prostředků na ochranu plodin. Sektor ekologického zemědělství proto naléhavě potřebuje programy, které povedou k vyšlechtění robustních odrůd lépe uzpůsobených na podmínky nízkých vstupů s charakteristikami jako je zdokonalený kořenový systém, vyšší schopnost obstát v konkurenci ostatních druhů (potlačování plevelů) a stabilita výnosů. Uvedené symposium bude vyšetřovat alternativní strategie k překonání těchto omezení.
Akce je organizována ve spolupráci s “Cost Action 860” (SUSVAR: udržitelná produkce cereálií s nízkými vstupy: požadované vlastnosti odrůd a biodiverzita plodin), dále ECOPB (European Consortium for Organic Plant Breeding) a Wageningen University. Předběžný program symposia je uveden v příloze.