Bezpečnost potravin

První monitoring MRSA v EU

Vydáno: 25. 11. 2009
Autor:

EFSA uveřejnil výsledky prvního monitoringu zaměřeného na MRSA u prasat v EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil výsledky prvního průzkumu zaměřeného na výskyt meticillin rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA) v chovech prasat. Výsledky naznačují, že MRSA (bakterie, která je rezistentní k řadě antibiotik) se v některých zemích EU běžně vyskytuje na farmách, které se zabývají chovem prasat.
Průzkum byl proveden ve 24 členských zemích. V 17 zemích byl zjištěn určitý typ MRSA, sedm zemí bylo bez výskytu MRSA. V průměru byly v jedné ze čtyř farem zjištěny různé typy MRSA, výsledky jsou však mezi jednotlivými zeměmi značně odlišné. Nejčastěji uváděným typem byl MRSA ST398, výskyt ostatních typů byl mnohem nižší.
Výsledky průzkumu provedeného v roce 2008 jsou k dispozici v příloze (jde o vědeckou zprávu EFSA).
 
 
Zdroj: EFSA
 

Evropské agentury pro veřejné zdraví posuzují MRSA
Přenos MRSA vepřovým masem je nepravděpodobný
Méně MRSA pozitivních chovatelů v Dánsku
Význam MRSA pro veřejné zdraví
Výzkum frekvence MRSA
MRSA poprvé prokázány u hospodářských zvířat ve Švýcarsku
Boj proti MRSA
Antimikrobiální rezistence jako biologické riziko z potravin