Bezpečnost potravin

První mezinárodní konference věnovaná potravinářské nanotechnologii

Vydáno: 7. 10. 2007
Autor: pospisilova

Uskutečnila se ve dnech 28.–29. června 2006 v Orlando (Florida). Přehled témat, o kterých se diskutovalo.

Ačkoliv se poznatky vědy a techniky na úrovni nanorozměrů v posledních letech značně zvýšily, jejich aplikace pro potraviny jsou stále v počátečním stádiu. První mezinárodní konference věnovaná problematice potravinářské nanotechnologie se uskutečnila ve dnech 28.–29. června 2006 v USA (Orlando, Florida). Organizátorem byl Institut potravinářských technologů (IFT),  Ministerstvo zemědělství USA (USDA/CSREES) a řada dalších subjektů. Uvedená konference byla uspořádána za účelem zjistit, co dnes víme v oblasti nanotechnologie a jak tyto poznatky využít ve prospěch společnosti (poskytování lepších a bezpečnějších potravin).
Po úvodní části konference byl program rozdělen do následujících tematických okruhů:
 
* Výzkum a vývoj v potravinářské nanotechnologie ve světě
– nanotechnologie v USA
– nanotechnologie v Japonsku
– nanotechnologie v Nizozemí
– nanotechnologie v Kanadě
– nanotechnologie na Novém Zélandu
 
* Sociální hlediska
– nanotechnologie a společnost
– toxikologické dopady nanotechnologie
– zelená nanotechnologie pro potravinářské obaly
– vzdělávání v oblasti nanověd
 
* Výzkum nanotechnologie pro zemědělství a potravinářské systémy podporovaný USDA/CSREES
 
* Potenciální aplikace pro potravinářskou nanotechnologii
– zvyšování bezpečnosti potravin, “biosecurity”, vysledování výrobku
– mechanismy pro lepší přívod nutrientů obsažených v potravinách
– nanomateriály ke zvýšení účinnosti obalů
– důsledky nanotechnologie pro výrobu potravin
 
* Výzkumné potřeby
– základní poznatky
– instrumentace, charakterizace a standardy
– senzory a snímací zařízení a systémy
– vývoj výrobků
– nutriční a zdravotní výzkum
– environmentální výzkum
– bezpečnost, etika a legislativa
– vzdělávání a komunikace
 
Bližší informace k jednotlivým tématům jsou na internetové stránce IFT.