Bezpečnost potravin

První letošní akce SVS ČR

Vydáno: 11. 3. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10.3.2010.

Letošní první mimořádná kontrolní akce směřuje do tzv. míst určení. To jsou logistická centra a distribuční sklady, ze kterých jsou potraviny uvolňovány do tržní sítě.

K dnešnímu dni bylo uskutečněno na území celé ČR 217 kontrol, inspektoři krajských veterinárních správ odebrali 116 vzorků a zjistili 20 závad. Nyní se ještě laboratorně vyšetřují vzorky ze 4 zásilek rybích filetů (z pangase) z Vietnamu kvůli vážnému podezření na přítomnost nadlimitního množství neomycinu, dále jedna zásilka ryb, filetů z tresky z Číny, kde byla předběžným vyšetřením prokázána rezidua antibiotik. Zde budou ještě provedeny potvrzovací analýzy.

Žádná ze zásilek, ve kterých již byla, nebo budou prokázána rezidua v nadlimitním množství, případně jakákoliv přítomnost zakázaných látek, nebude propuštěna ke spotřebiteli a všechny budou určeny k předepsané likvidaci tj. neškodnému odstranění v asanačním podniku, popřípadě k vrácení zpět dodavateli. V neposlední řadě je tu i povinnost informovat ostatní členské státy, formou „vložení“ informace do Systému rychlého varování (RASFF).

Z uvedeného je zřejmé, že kromě běžných kontrol jsou velmi efektivní cílené kontroly. Ty samozřejmě vycházejí z analýzy rizik a z poznatků dozorových orgánů ostatních členských zemí, samozřejmě i z hlášení RASFF a také z poznatků našich krajských veterinárních správ, kdy zjištění jedné je inspirací pro kroky v rámci celé ČR.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR