Bezpečnost potravin

První evropský kongres o potravinách

Vydáno: 15. 8. 2008
Autor:

Uskuteční se v Lublani (Slovinsko) ve dnech 4.–9. listopadu 2008.

Evropská federace pro potravinářskou vědu a technologii (European Federation of Food Science and Technology, EFFoST) organizuje ve dnech 4.–9. listopadu 2008 první evropský kongres věnovaný potravinám, který se uskuteční v Lublani (Slovinsko).
 
Konání kongresu podporují následující mezinárodní organizace:
 
BEUC – Bureau Européen des Unions de Consommateurs (European Consumers Organisation)
Copa – Cogeca – Committee of Professional Agricultural Organisations – General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union
EHEDG – European Hygienic Engineering and Design Group
ETP Food for Life – European Technology Platform
EuCheMS – FCD – European Association of Chemical and Molecular Sciences – Food Chemistry Division
EUFIC – European Food Information Council
FAO – Food and Agriculture Organization (of the United Nations)
FEMS – Federation of European Microbiological Societies
FENS – Federation of European Nutrition Societies
FISEC – Food Industry Students European Council
IUFoST – International Union of Food Science Technology
IUNS – International Union of Nutritional Sciences
WHO – World Health Organization
 
Administraci kongresu zajistí Elsevier, vydavatel časopisů EFFoST:
– Trends in Food Science & Technology (TIFST),
– Innovative Food Science and Emerging Technologies (IFSET).
 
Před vlastním kongresem se uskuteční pod názvem “EuroFood Day 2008” akce, která bude příležitostí pro navazování kontaktů a pro šíření výsledků z různých programů. Se svým programem se také představí hostitelská země. Hlavní vědecký program bude zahrnovat: klíčové referáty, ústní sdělení, postery, diskuse kolem kulatého stolu a výstavku. Více informací o kongresu je k dispozici na internetové adrese: www.foodcongress.eu/
 
Zdroj: Food Control 19, 2008, č. 10, s. 1014
 
Pozn.: Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZPI (ZPK) zprostředkovává online přístup k výše uvedeným časopisům vydavatelství Elsevier.