Bezpečnost potravin

První evropská konference o aspartamu

Vydáno: 27. 4. 2007
Autor: pospisilova

Uskutečnila se 30. května 2006 v Paříži. Aspartam se posuzoval z hlediska bezpečnosti i zdravotního prospěchu.

Dne 30. května 2006 pořádala ISA (International Sweeteners Association) první evropský kulatý stůl zaměřený na aspartam. Akce se uskutečnila v Paříži a sešli se na ní významní experti, aby diskutovali o vědeckých důkazech týkajících se bezpečnosti a účinnosti aspartamu a nízkoenergetických sladidel. Bylo konstatováno, že příjem aspartamu činí asi 10 % jeho akceptovatelné denní dávky (ADI), dokonce u těch spotřebitelů, kteří ho konzumují ve velkém. Hranice bezpečnosti aspartamu je tak asi o tři řády vyšší, než je jeho příjem.
Jedním z klíčových témat konference bylo zaujmout stanovisko k tomu, zda náhrada sacharózy aspartamem vede k dlouhodobému snížení příjmu energie tak, aby to přineslo zdravotní prospěch. Meta-analýza publikovaných údajů ukázala, že pomocí aspartamu lze dosáhnout adekvátního dlouhodobého snížení hmotnosti, přičemž přibývá důkazů o tom, že již velmi malé snížení příjmu energie snižuje rizikové faktory dávané do souvislosti s onemocněním, např. diabetes a kardiovaskulárním onemocněním srdce.
Bylo konstatováno, že samotné posuzování rizika přináší nevyvážený dojem o aspartamu u regulátorů i u spotřebitelů. V budoucnu by se proto mělo při vydávání stanovisek využívat kvantitativní analýzy rizika i prospěchu. Výtah z prezentací a závěry z této konference jsou k dispozici v příloze.
 
 
Food and Chemical Toxicology 45, 2007, č. 7, s. 1308–1313