Bezpečnost potravin

První balíček stanovisek EFSA k obecným funkčním zdravotním tvrzením

Vydáno: 2. 10. 2009
Autor:

Dne 1.10.2009 uveřejnil EFSA prvních 94 stanovisek týkajících se 523 zdravotních tvrzení navržených členskými státy EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 1.10.2009 první sérii stanovisek k seznamu zdravotních tvrzení, který vytvořily členské státy a Evropská komise. Experti panelu pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) vyhodnotili vědecké důkazy pro více než 500 tvrzení.
 
Stanoviska EFSA poskytují vědecká doporučení pro 523 tvrzení týkajících se více než 200 potravin a potravinových složek, např. vitaminů a minerálních látek, vlákniny, tuků, sacharidů, “probiotických” bakterií a bylinných látek.
Přibližně u třetiny tvrzení byly vědecké důkazy předložené na podporu tvrzení dostatečné. Týkají se hlavně fungování vitaminů a minerálních látek, dále vlákniny stravy a mastných kyselin pro zajištění hladin cholesterolu, žvýkačky bez cukru pro zajištění zdravých zubů.
Asi u poloviny tvrzení nebyl poskytnut dostatek informací o látce, na které je tvrzení založeno. Týká se to např. “probiotických” bakterií a bylinných složek. Bez zřetelné identifikace příslušné látky panel NDA nemohl prověřit, zda se vědecký důkaz poskytnutý EFSA týká stejné látky, pro kterou se uvádí zdravotní prospěch.
 
Dne 6. října 2009 organizuje EFSA v Bruselu setkání expertů z členských států a Evropské komise. Diskutovat se bude o posuzování obecných funkčních zdravotních tvrzení. EFSA připravil pro tuto schůzku diskusní dokument, který objasňuje přístup EFSA k posuzování těchto tvrzení.
 
Mezi červencem a prosincem 2008 obdržel EFSA od Evropské komise seznam 4 185 tvrzení, která je třeba prověřit. Tento seznam byl výsledkem procesu konsolidace zajišťovaného Komisí, která obdržela od členských států více než 44 tisíc tvrzení. Panel bude pokračovat v přijímání a uveřejňování vědeckých stanovisek k dosud nevyřízeným tvrzením na tomto seznamu. EFSA upřesňuje s Evropskou komisí časový harmonogram vydávání stanovisek k dalším tvrzením.
 
Vědecké informace (reference) pro vyhodnocování “obecných funkčních” zdravotních tvrzení
 
Členské státy musely do konce roku 2008 poskytnout vědecké informace (reference), které EFSA používá při vyhodnocování jednotlivých tvrzení na seznamu tvrzení. Vzhledem k tomu, že bylo dodáno asi 39 500 referencí pro všechna navrhovaná tvrzení, byl přehled referencí k jednotlivým tvrzením rozdělen do čtyř dokumentů, přičemž dokument 1 obsahuje příslušné reference k tvrzením s ID 1–1000, atd. (viz níže):
 
Dokument 1: tvrzení s ID 1–1000 (pdf, 4,7 MB)
Dokument 2: tvrzení s ID 1001–2000 (pdf, 3,5 MB)
Dokument 3: tvrzení s ID 2001–3000 (pdf, 1,5 MB)
Dokument 4: tvrzení s ID 3001–4262 (pdf, 2,8 MB)
 
Přístup ke stanoviskům EFSA
 
Dne 1.10.2009 byl uveřejněn první balíček (94 dokumentů) stanovisek EFSA, které se týkají výše uvedených 523 tvrzení. Přístup k těmto stanoviskům:
 
1. Klikněte na EFSA–Scientific Documents
2. Zvolte:           Panel/Unit = “NDA
                        Scientific output = “Opinion of the Panel/Scientific Committee
                        Sub category = “NDA – Claims Art. 13
3. Klikněte na příkaz “Go
 
Uvedený postup lze použít i v budoucnu při zjišťování stanovisek EFSA k dalším “obecným funkčním” zdravotním tvrzením.
 

Zdroj: EFSA