Bezpečnost potravin

Průzkum zájmu o školní mléko v Německu

Vydáno: 4. 5. 2009
Autor:

V rámci programu “Zaměřeno na školní mléko“ se v Porýní –Westfálsku  provádí průzkum vlivů na spotřebu. Největším producentem školního mléka v této spolkové zemi je Campina.

Třebaže se školní mléko nabízí v rámci programu EU v mnoha školách a školkách od r. 1997, spotřeba se snižuje. Ve školním roce 2007/08 se spotřebovalo jen 37 800 t školního mléka, tj. jen 29 % z rekordního množství z r. 1993. Dnes konzumuje školní mléko jen 6 % žáků. Od r. 1994 klesal příspěvek z EU z 40 na 18,5 centů/kg mléka. Nyní není cena vázána na obsah tuku

V rámci dvouletého projektu „Schulmilch im Fokus“ financovaného ze spolkových prostředků (9,3 mil. EUR) i zemských prostředků (400 000 EUR) byly zkoumány vlivy na spotřebu mléka v 497 základních školách (100 000 žáků) v německém Porýní –Westfálsku. Tato země je v rámci německých zemí ve spotřebě na prvním místě.  Pomocí dotazníku se zjišťoval  vliv ceny (příp. i mléko zdarma) na spotřebu. Mezi dotazy bylo, zda je mléko nahrazováno jinými nápoji, v jaké situaci žáci mléko pijí. Výsledky, z nichž by se měla odvodit strategie programu školního m,léka se očekávají začátkem r. 2010.
Firma Campina má v dodávkách škloního mléka vedoucí pozici. V prosinci 2008 konzumovalo školní mléko značky „Landliebe „ 1 041 683 dětí. Podíl  firmy Campina na dodávkách školního mléka v Porýní –Westfálsku je 70,2 %, a to i přes zvýšení ceny o 20 centů za litr a snížení tuku na 1,5 %. Společnost se do zapojila v r.2007. Týdně prodá 300 000  l školního mléka, tj. ca 1 mil. kusů. Dalším dodavatelem je Humana a 6 zemědělských podniků dodávajících mléko vlastních krav.
V současné době odebírá školní mléko 5 510 institucí – z poloviny se jedná o základní školy (do 4. třídy), v nichž školní mléko konzumuje 36,5 % dětí. Neochucené odstředěné mléko v 250 ml balení stojí 30 centů, ochucené mléko 35 centů (příchuti: čokoláda, vanilka, jahody a karamel). Ze strany EU je podpora 18 centů. Ze sedmi distribučních skladů Campina je mléko do základních škol dodáváno denně, do školek a pokračovacích škol dvakrát či víckrát týdně. Do školek se dodávají obvykle jednolitrové lahve čerstvého mléka nebo 10-litrové nádoby, a také trvanlivé mléko. Do základních škol především čtvrtlitrové skleněné vratné lahvičky a do pokračovacích škol hlavně kartony distribuované prostřednictvím automatů. V Berlíně se distribuce mléka ujímají bezplatně matky „Schulmilchmuttis“ nebo „školní firmy“ zajišťované žáky. Dodavatelé mají buď klíče k asi 5 tis. škol nebo se mléko nechává v uzavíratelných boxech. Rovněž odebírají prázdné láhve a také kartonové obaly k recyklaci. Pokud je v pokračovací škole automat, konzumuje mléko asi 44 % žáků, tj. průměrně 139 balení za den. Bez této služby, by se spotřebovalo denně nejvýše 30 – 35 balení. Automaty jsou v této zemi  zatím jen v 18,2 % pokračovacích škol.
V případě realizace projektu „ovoce do škol“, je společnost Campina schopna využít svou distribuční síť.