Bezpečnost potravin

Průzkum EFSA týkající se nových biotechnologií v oblasti mikroorganismů

Vydáno: 14. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Evropská komise požádala EFSA, aby v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 178/2002 vypracoval stanovisko k novému vývoji v oblasti biotechnologií aplikovaných na mikroorganismy. Tato práce se týká i) mikroorganismů a produktů kategorie 4 (viz níže), které mají být uvolněny do životního prostředí nebo uvedeny na trh jako potraviny a krmiva nebo v potravinách a krmivech; ii) produktů kategorie 3 (viz níže), které mají být uvedeny na trh jako potraviny a krmiva nebo v potravinách a krmivech. V rámci tohoto pověření budou prováděny dva úkoly:

Úkol I: Horizontální skenování mikroorganismů a jejich produktů získaných novým vývojem v oblasti biotechnologií.

Úkol II: Stanovisko EFSA k potenciálním novým nebezpečím/rizikům plynoucím z nového vývoje v oblasti biotechnologií aplikovaných na mikroorganismy a k přiměřenosti současných pokynů EFSA pro hodnocení rizik.

Typy mikroorganismů a vysvětlení používané terminologie: Pro účely tohoto průzkumu a v souladu s Pokyny EFSA pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných mikroorganismů (GMM) a jejich produktů určených pro potraviny a krmiva jsou důležité následující dvě kategorie:

Kategorie 3: Produkty odvozené z GMM, v nichž nejsou přítomny GMM schopné množení nebo přenosu genů, ale v nichž je stále přítomna rekombinantní DNA (např. tepelně inaktivované startovací kultury);

Kategorie 4: Produkty sestávající z GMM schopných množení nebo přenosu genů nebo je obsahující (např. živé startovací kultury pro fermentované potraviny a krmiva).

Zúčastněné strany se vyzývají, aby se zúčastnily průzkumu a podělily se o to, jaké novinky v biotechnologiích se u mikroorganismů používají.

Průzkum je otevřený do 30. dubna 2023.

Další informace a odkaz na průzkum EK najdete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA