Bezpečnost potravin

Průzkum a doporučení spotřeby sodíku a přístup průmyslu

Vydáno: 26. 5. 2009
Autor:

Průměrná spotřeba sodíku v USA převyšuje doporučené množství. Projekt „Strategies to Reduce Sodium Intake“ má vyhodnotit účelnost a metody snižování příjmu sodíku. Uvádějí se aktivity výrobců potravin.

Studie zdravotnického úřadu „Centers of Disease Control and Prevention“ (C.D.C.) v Atlantě uvádí, že dvě třetiny dospělých patří do populačních skupin, které nekonzumují více sodíku než 1,5 g/den (odpovídá to 3,8 g soli). Jedná se o skupiny osob s vysokým krevním tlakem, černošské etnikum a osoby nad 40 let. Údaje pro studii byly získány  ze Státního zdravotního a výživového průzkumu (National Health and Nutrition Examination Survey – NHANES) a studie byla publikována v týdeníku C.D.C. „Morbidity and Mortality Weekly Report“. Průměrný příjem sodíku u americké populace od 2 let je 3,436 g za den.
Americká výživová doporučení „2005 Dietary Guidelines for Americans“ stanovují doporučenou nejvyšší hodnotu 2,3 mg sodíku za den.  Z této hodnoty je evidentní, že menší část populace velmi výrazně překračuje doporučenou hodnotu.

Food Business News, 4, 2009, č. 30, s. 24

Projekt „Strategies to Reduce Sodium Intake“ (FNBX-H-08-07-A ), který byl zahájen v r. 2008 v Ústavu lékařství (Institut of Medicine) Státní akademie (Washington) má zpracovat podklady  pro revizi doporučení týkajících se sodíku, pro zjištění skutečného stavu (podle věku, etnika, pohlaví),  navržení  metodik pro snižování příjmu soli obyvatelstvem a snižování obsahu soli v potravinách a provádění dlouhodobého monitoringu.
Očekává se, že zpráva z projektu bude zveřejněna v únoru 2010 (délka trvání projektu: 21 měsíců).

Institut of Medicine of the National Academies

Společnost Unilever oznámila, že sníží obsah soli ve 22 000 výrobků do konce r. 2010 tak, aby lidé mohli dosáhnout doporučeného příjmu 6 g soli/den (2,4 g sodíku), a do konce r. 2015 příjmu 5 g soli (2 g sodíku). 75 % konzumované soli pochází z chleba, sýrů, masných výrobků, omáček a polévek. Unilever provede průzkum četnosti konzumace různých potravin. Pokud např. zjistí, že polévky přispívají 10 % do celkového příjmu soli, bude průměrné množství sodíku v polévkách Unilever sníženo na průměrně 360 mg/100 g.

Společnost Nestlé ve Švýcarsku přijala v r. 2005 rozhodnutí, že pokud výrobek obsahuje více sodíku než 100 mg/100 g, musí být množství sodíku do pěti let sníženo o 25 % až po limit 100 mg/100 g.
Na druhé straně se vyskytují připomínky (Salt Institute, Alexandria), že není vědecky podloženo, že všeobecné snížení příjmu sodíku by mělo vliv na zdraví populace s výjimkou skupiny osob trpící vysokým tlakem.
Firmy vyrábějící ochucovací přípravky budou muset pro zvýraznění chuti používat větší podíl KCl, glutamátu (MSM) a rostlinných bílkovin. Givaudan Flavours (Švýcarsko) vyvíjí technologii, při které by KCl negativně neovlivnil chuť produktu.
Firma Bell Flavor and Fragrances vyvinula technologii snížení sodíku ReduxSo umožňující snížení obsahu sodíku v ochucovacích přípravcích o 50 %.
Firma Kikkoman Ponzu Citrus Seasoned chce v r. 2009 uvést na trh sójovou omáčku s citrusovou příchutí a výrazně sníženým obsahem soli.
Cargill Salt doporučuje nahradit stolní kamennou sůl solí mořskou. Podle databáze Innova  New Product Database bylo v r. 2007 uvedeno do oběhu 800 nových výrobků s obsahem mořské soli (o 16 % více než v r. 2006).
Řada výrobců kypřících prášků do pečiva nabízí varianty pro snížení sodíku:
Fleischmann´s Yeast
ICL Performance Products
Levona  – řada kypřicí přípravků (fosfát) obsahujících vápník místo sodíku
Innophos
Cal-Rise – kypřicí přípravek (fosfát) obsahující vápník místo sodíku
Food Business News, 5, 2009, č. 5, s. 1, 35-36, 38-39