Bezpečnost potravin

Prováděcí pokyny k nařízení o tvrzeních

Vydáno: 16. 1. 2008
Autor:

Pracovní skupina odborníků států EU vytvořila pokyny k používání nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních.

Stálý výbor pro potraviny přijal na jednání 15. 10. 2007 text s pokyny k používání nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních.
Jsou zahrnuta níže uvedená témata. Podle rakouského svazu výrobců potravin je v něm řada problematických bodů.
1. Vztah nařízení o tvrzeních k ostatním nařízením
Potraviny nového typu budou i nadále schvalovány podle nařízení 258/97/ES, ale případná tvrzení budou spadat pod nařízení 1924/2006/ES. Nedotčeny však zůstanou specifické požadavky  některých speciálních předpisů týkající se používaných tvrzení, např. ve směrnici 89/398/EHS o potravinách pro zvláštní výživu nebo nařízení 608/2004/ES o fytosterolech (v případě tvrzení „fytosteroly/fytostanoly snižují hladinu cholesterolu v séru“, zároveň musí být uvedeno, že „výrobek je určen výhradně osobám, které chtějí snižovat cholesterol“). Pokud tedy určité tvrzení (např. pro potraviny nového typu) již je platným předpisem schváleno, není schvalováno znovu podle nařízení o tvrzeních. Pouze nové žádosti o „novel foods“ budou v případě uvádění „tvrzení“ schvalovány i podle nařízení o tvrzeních.
2. Srovnávací tvrzení
Srovnávací tvrzení („o 50 % více než…“, „o 10 % méně než…“) lze používat jen v případě výživových tvrzení. Porovnávat lze jen mezi potravinami stejné kategorie a s ohledem na ostatní potraviny, které do této kategorie náležejí. Není však přesně specifikováno, co je kategorie; (uvádí se: „s podobným složením a výživovou hodnotou); není např. zřejmé, zda mohou být porovnávány živočišné tuky s rostlinnými, nebo zda to jsou různé kategorie. Kromě toho je z hlediska spotřebitele někdy vhodné porovnání alternativních výrobků, i když se např. zásadně liší surovinou, tzn. běžně vzato patří do různých kategorií (máslo/margarin, mléko/sojový nápoj).
3. Zdravotní tvrzení
Údaje „s antioxidanty“ nebo „obsahuje probiotika“ jsou považovány za zdravotní tvrzení, protože již samy o sobě vyjadřují význam pro funkci v těle. Je to však diskutabilní, protože např. údaje o vitaminech, mineráliích či vláknině se považují za údaje o výživové hodnotě.
Hranice mezi „tvrzením o funkcií“ (podle čl. 13) a „tvrzením o snížení rizika onemocnění“ (podle čl. 14) je nejasná.
Tvrzením o funkci je jakákoli zmínka o souvislosti s normálním fungováním organismu nebo zmínka o rizikovém faktoru.
Podle čl. 14 se schvaluje jakákoli zmínka naznačující snížení rizika onemocnění (např. „snižuje hladinu cholesterolu“). Přitom je ještě třeba uvést, že nemoc je ovlivněna i dalšími faktory, a zda se pozitivní účinek vztahuje i na ně. Znamená to, že musí být uveden nejen rizikový faktor, ale i onemocnění.
Veškerá tvrzení  naznačující výlučné určení potraviny pro děti a/nebo vztahující se ke zdravotnímu stavu a vývoji dětí patří mezi „tvrzení o snížení rizika onemocnění“.

Další informace
Nutrition and health claims made on foods (Přehled vývoje problematiky o tvrzeních od r. 2005 do července 2007)