Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení k systému RASFF

Vydáno: 1. 2. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 16/2011/ES stanovuje prováděcí opatření k nařízení 178/2002/ES ohledně systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva.

Nařízení Komise EU č. 16/2011, ze dne 10. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva

Úřední věstník ES, L 6, 11.01.2011, s. 7