Bezpečnost potravin

Proti varroáze nepolevovat

Vydáno: 29. 4. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.4.2010.

Letos je po vyšetření měli z úlů, tj. toho co smete na jejich dně, zřejmé, že i letos je situace příznivá, 46 % stanovišť je bez nálezu původce varroázy (tj. míst, kde jsou umístěny úly) a pouze 11 % stanovišť s výskytem tří roztočů na včelstvo.

V porovnání s rokem 2008, kdy na základě uplatňování důsledných ozdravovacích opatření, došlo k výraznému zvýšení počtu stanovišť bez nálezu roztočů (58 %), je to za poslední léta druhý nejlepší výsledek. Jelikož ale zdravotní stav včelstev negativně ovlivňují změny klimatu, působení pesticidů či smog v prostředí, jsou více citlivé na působení roztoče Varroa destructor. A následkem toho jsou i mnohem vnímavější k dalším nákazám, například jde o nosemózu, houbové onemocnění, které způsobuje Nosema ceranae, popřípadě Nosema apis.

Proto je třeba v krocích proti varroáze nepolevovat. Státní veterinární správa ČR prostřednictvím krajských veterinárních správ včelaře zavazuje, aby postupovali při ošetření včelstev v letošním roce úplně stejně jako v uplynulém roce. Zároveň upozorňuje i na nutné kontroly možné rezistence roztočů. Zásady tlumení varroázy jsou podrobně uvedeny www.svscr.cz.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR