Bezpečnost potravin

PROTECTOR: výzkumný projekt EU

Vydáno: 6. 10. 2009
Autor:

Využití fosforu z odpadních produktů agro-potravinářského sektoru pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin.

Fosfor je esenciální nutriční faktor pro produkci plodin. Nelze ho nahradit jiným prvkem. Všechny živé organismy vyžadují fosfor pro růst. Fosfor je součástí molekul DNA a RNA nezbytných pro zachování života.
V zemědělství se v současné době využívají fosforečná hnojiva většinou na bázi fosfátových hornin, tj. neobnovitelného zdroje. Odhaduje se, že zásoby tohoto zdroje fosforu se vyčerpají za 50–100 let. Očekává se, že během příštích 50 let dojde k nárůstu počtu lidí na Zemi, zvýší se poptávka po mase, mléku a plodinách pro produkci biopaliv. Odhaduje se, že se v této souvislosti poptávka po fosforečných hnojivech zvýší o 50–100 %.
Vzhledem k tomu, že se obsah doprovodných těžkých kovů, např. kadmia ve fosfátových horninách zvyšuje, kvalita fosfátových hnojiv se snižuje. Opakovaným používáním těchto fosfátových hnojiv dochází k tomu, že se kadmium v půdě a plodinách akumuluje. Přirozeně se vyskytujícím prvkem ve fosfátových horninách je také uran. Fosfátovou horninu lze proto využívat také k produkci uranu pro jaderné elektrárny.
 
Aby se snížila rizika pro lidské zdraví a životní prostředí z těžkých kovů (kadmia) v hnojivech a chemických látek, stanovuje akční plán EU pro životní prostředí, že by se měl organický odpad a vedlejší produkty z potravinářského řetězce recyklovat a zhodnocovat do biohnojiv a produktů bioregulace.
Evropská komise proto podpořila projekt, jehož cílem bylo zhodnotit organické vedlejší produkty agro-potravinářského průmyslu do výroby ekologicky příznivých prostředků pro ochranu a výživu plodin.
V 6. rámcovém programu V&V v EU se řešil projekt PROTECTOR (2005–2008): recyklace a využití kostní moučky pro ekologicky příznivou produkci a výživu plodin. Jsou uvedeny výhody fosforu získaného recyklací. Více informací o projektu PROTECTOR.
 
Zdroj: EU-AgriNet