Bezpečnost potravin

Prostředky na ochranu rostlin v EU: aktuální stav

Vydáno: 26. 6. 2008
Autor:

V EU probíhá rozsáhlé prověřování všech aktivních látek určených do prostředků na ochranu rostlin. Ukončení v roce 2008.

Politika Evropské komise při autorizaci prostředků na ochranu rostlin bere zřetel především na lidské zdraví a životní prostředí. V roce 1992 Evropská komise zahájila rozsáhlý program, jehož cílem bylo přehodnotit všechny aktivní složky používané v prostředcích na ochranu rostlin v EU. Během procesu přehodnocování, které bylo založeno na vědeckém posuzování rizika, musel každý žadatel o povolení prokázat, že příslušná látka je bezpečná z hlediska lidského zdraví, životního prostředí, ekotoxikologie a reziduí v potravinovém řetězci. Uvedený program bude dokončen v roce 2008. Problematikou posuzování rizika se zabývá od konce roku 2003 Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská komise jeho řízením.
 
Přehled aktivit a důležitých dokumentů souvisejících s prostředky na ochranu rostlin je k dispozici na internetové stránce Evropské komise – GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele. Je zde k dispozici mimo jiného aktualizovaný přehled o stavu vyhodnocovaných aktivních látek používaných v EU, přičemž jsou tyto látky rozděleny do tří skupin:
 
A: existující aktivní látky,
B: látky zakázané nebo nikdy nepovolené podle směrnice 91/414/EHS nebo proto, že se nepovažují za prostředky na ochranu rostlin,
C: nové aktivní látky.
 
Ke dni 3.6.2008 obsahuje tento seznam 1152 látek.