Bezpečnost potravin

Proškolování třetích zemí v systému RASFF

Vydáno: 28. 3. 2008
Autor:

Evropská komise uspořádá pro třetí země v roce 2008 tři kurzy zaměřené na RASFF. První se koná v dubnu 2008.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) plánuje v průběhu roku 2008 zorganizovat v rámci iniciativy “Better Training for Safer Food” tři kurzy, ve kterých se budou zájemci ze třetích zemí proškolovat v systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který funguje v EU k rychlému předávání informací mezi členskými zeměmi o výrobcích představujících zdravotní riziko. Záměrem kurzů je rozšířit povědomí o fungování systém RASFF a obdobný systém zavést i v ostatních zemích světa.
 
První z trojice kurzů se uskuteční ve dnech 1.–3. dubna 2008 v Casablance (Maroko), druhý v červu 2008 v Indonésii a třetí v říjnu v Turecku.