Bezpečnost potravin

Prosazovaný zákaz bisfenolu A v USA

Vydáno: 2. 6. 2009
Autor:

Do senátu byl předložen návrh zákona zakazující použití bisfenolu A do materiálů, z nichž se vyrábějí opakovatelně používané obaly, kojenecké lahve a termosky.

Bisfenol A (BPA) používaný při výrobě polykarbonátových materiálů – určených pro výrobu kojeneckých lahví, výstelek kovových nádrží a opakovaně používaných obalů na nápoje a potraviny – vyvolává obavy na základě negativních výsledků zkoušek na zvířatech. Výsledky z  r. 2008 naznačují možné ovlivnění hormonů a reprodukčních funkcí.
Do Senátu a Sněmovny reprezentantů USA byl v reakci na to předložen návrh na zákaz používání BPA. Návrh zákona „The Ban Poisonous Additives Act, 2009“ by znamenal zákaz uvádění na trh opakovatelně používaných obalů, kojeneckých  lahví a termosek vyrobených za pomoci BPA. V případě, že není k dispozici jiná technologie výroby obalu pro určitou potravinu, musel by výrobce podat žádost úřadu FDA, který by mohl schválit na jeden rok výjimku. Přitom by použití BPA muselo být na obalu uvedeno a podnikatel by se musel zavázat k termínu, do kterého odstraní BPA z vyráběných obalů. Vedle toho návrh požaduje všeobecné periodické revidování složek používaných při výrobě obalů z hlediska rizika zdravotní závadnosti.
Úřad FDA návrhu oponuje s ohledem na výzkumy provedené v USA, Kanadě, Evropě a Japonsku, které ukazují, že nehrozí bezprostřední riziko pro zdraví.
V r. 2008 přistoupily kanadské úřady k zákazu kojeneckých lahví vyrobených s BPA, což byla nejjednodušší cesta k uhašení hlavních sporů.
Mezitím průmysl podnikl ve věci vlastní kroky. Šest výrobců ohlásilo, že nebudou v USA prodávat kojenecké láhve s BPA. Řetězec Wal-Mart zcela přestal prodávat výrobky v obalech s BPA. Firma Sunoco zastavila prodej BPA tomu, kdo se nezaváže, že nepoužije látku k výrobě obalů na potraviny určené pro děti do 3 let.
Produkce BPA v USA se podle Chemical Marketers Associates v r. 2008 odhaduje na 950 000 t.

Food Bussiness News, 4, 2009, č. 29, s. 16

Další informace: