Bezpečnost potravin

ProSafeBeef: výzkumný projekt EU zaměřený na bezpečnost hovězího masa

Vydáno: 3. 2. 2009
Autor:

V rámci projektu se uskuteční ve dnech 25.–26.3.2009 v Dublinu (Irsko) mezinárodní konference.

ProSafeBeef je projekt řešený v 6. rámcovém programu výzkumu a vývoje v EU. Cílem projektu je zvyšování bezpečnosti a kvality hovězího masa prostřednictvím výzkumu a inovací.
V rámci projektu se koná v Dublinu (Irsko) ve dnech 25.–26. března 2009 mezinárodní konference zaměřená na regulaci mikrobiálních patogenů a reziduí chemických látek v hovězím mase. Program konference.
 
Více informací o projektu je k dispozici zde.

Zdroj: Cordis