Bezpečnost potravin

ProSafeBeef: výzkumný projekt EU zaměřený na bezpečnost hovězího masa

Vydáno: 1. 6. 2009
Autor:

E-zpravodaj vydávaný v rámci projektu. V září 2009 se uskuteční v Dublinu (Irsko) konference zaměřená na E. coli.

ProSafeBeef je projekt řešený v 6. rámcovém programu výzkumu a vývoje v EU. Jde o pětiletý projekt, který běží od 1.3.2007, termín ukončení je 29.2.2012. Cílem projektu je zvyšování bezpečnosti a kvality hovězího masa prostřednictvím výzkumu a inovací. Prezentace projektu.
V rámci projektu je vydáván e-zpravodaj. Dosud jsou k dispozici tři vydání tohoto zpravodaje:
 
 
V rámci projektu se konala v Dublinu (Irsko) ve dnech 25.–26. března 2009 mezinárodní konference zaměřená na regulaci mikrobiálních patogenů a reziduí chemických látek v hovězím mase. Program konference. V Dublinu se rovněž uskuteční ve dnech 17.–18. září 2009 mezinárodní konference na téma “Control and Management of Pathogenic E.coli”.
 
Zdroj: prosafebeef.eu